skip to Main Content

InHouse Coaching – en investering i medarbejder og virksomhed

Ved at have en fast tilknyttet coach, får I en god indsigt i miljøet i virksomheden og styrken til at kunne sætte hurtigt ind, når der opstår konflikter eller uforudsete situationer En samarbejdsaftale med mig er samtidig med til at styrke jeres virksomheds CSR-profil.

Ressourcestærke medarbejdere er mere produktive, men stress, forandringsparathed og deadlines er oftere virkeligheden, og en sygemelding er dyr. Derfor er investeringen i at tilbyde professionelle samtaler i huset hurtigt tjent ind. Det skaber tillid og er grobunden for et godt samarbejde.

Et arbejdsliv i balance

Ifølge Institut for Personaleudvikling er arbejdsglæde i hverdagen den vigtigste faktor, når det kommer til at mindske sygefraværet på arbejdspladsen. Ansvaret for at få en gang i en god spiral ligger hos lederen. Coaching kan være medvirkende til at skabe høj motivation, som fører til høj arbejdsglæde, der igen fører til overskud – også på bundlinjen.

Sådan foregår InHouse Coaching

Jeg sørger for al det praktiske og møder ind i virksomheden ugentligt eller hver 14. dag. Medarbejderne booker selv tider med mig og I bliver løbende holdt informeret om forbrug. Selve samtalen er fortrolig. En mere generel tilbagemelding til lederen kan i visse tilfælde være muligt.

Der er flere måder at sammensætte en virksomhedsordning på. Hvad der er bedst for jer, taler vi om.

Tilbud

Prisen kan variere i forhold til behov. Kontakt mig på telefon 2191 9910 eller tine@oksen.dk for at få et tilbud tilpasset jeres ønsker. Et InHouse forløb kan fx komme på tale i forbindelse med en MUS-samtale, en styrkelse af et team eller tage en mulig stress sygemelding i opløbet.

Back To Top